ROB RUHA RELEASES NEW ALBUM PRESERVATION OF SCENERY + LEAD SINGLE ‘TAERA’

October 8th 2021
Ka rewangia te kōpae waiata hou a Preservation of Scenery e te rangatira tohu rau o ao waiata ki Aotearoa nei a Rob Ruha. Whakarongo kite kōpae waiata i Today, multi award-winning songwriter, composer and Aotearoa music royalty Rob Ruha releases his new album Preservation of Scenery. Listen to the album

He hanumitanga pūoro RnB mete Soul, ā, kai te au-matua o ngā waiata reka ote wā a Preservation of Scenery e noho ana, e ngaki ana ingā kōrero ote puku tangata. Inā hoki te whakararata ongā whakaaro ō roto, he pēnei me ngā rangi te rarata mai. Kote katoa ia, he mea hai whakawairua, hai hāpai ake hoki i ngā kōrero motuhake ate Māori, ate tangata iwi-taketake. Kai ngā kokonga katoa o te kōpae nei ngā tohu nui o te taera pūoro a Rob Ruha.


Ka whakaputa auahatia e Rob Ruha ngā waiata katoa o tana kōpae waiata ite rangi kōtahi hai koha nāna kite iwi. Kātahi, ka tahuri ia kite āta whāngai ite hohonu ongā whakaaro kua whaoina ki rō waiata, whitiata, whakangahau anō hoki, hei wherawhera i ngā kaupapa tūturu ate Māori o roto i tēnei kōpae waiata, hei wānanga.

Ko ‘Taera' te waiata tūtahi mai te kōpae nei Preservation of
Scenery, he waiata hoki e whakanui ana i te tau o te ‘Autaia Māori.' Ka whakanui ā-pūoro nei, ā-tatangi nei, ā-kupu nei hoki. He aha tēnei mea te ‘Autaia Māori?' Ko wai ka mōho... kia

hau rāno ki tō puku, ā, ka taka te kapa. Ka whakanuia hoki a ‘Taera' ite ahureinga ote tangata ahakoa nō whea ite ao - he taonga Kotahi tō ia tangata e motuhake ai aia kite ao.

MĀTAKITAKI MAI TE KIRIATA MŌ ‘TAERA' I [KONEI]

Hai tā Rob mō te waiata nei "He waiata harakoa a ‘Taera,' te autaia hoki ote hanga ote pūoro mete mea nei, kai roto katoa ite ārero o wōku mātua: te reo motuhake, hātakehi hoki o taku kaenga. He mea tapu, he huna anō nāku, nā taku rahi hoki i mua, e tuhera nei awahau te tuari atu kite ao."

I te pō i mua mai ote rikoata a Preservation of Scenery ki te taiwhanga hopu reo, ka mōho a Rob e ngaro ana tētahi momo waiata i te rārangi waiata. Arā, ko tētahi waiata hai tuitui ingā mauri katoa ote kōpae mete whakamana hoki i te momo o tōna ake kawe i te waiata. Nā, i aia e takatū ana i wana toeke, ka titoa mai a ‘Taera' ite rua tekau miniti noa iho.

Hai tā Rob "I hiahia hoki awahau te titoa mai he waiata e ngāwari ai taku mea atu, anei awahau, nā, kia pērā hoki te whakawairua ote waiata nei i wētahi atu. Ko ‘Taera' ko ‘wau: ko taku reo, te momo o te waiata reka ki aowa, he āhua pōrangi mete hātakehi o roto hoi nāte harakoa, mete kupu aroha anō kia whakakotahi tātau ia tātau".

Ko Preservation of Scenery te putanga tuatahi a Rob whai muri ana ite kōpae toa a ‘Mohau', ā, he tukutanga nōna ingā tatangi waiata hou mai i tōna hinengaro kite ao. He hua tēnei i tētahi whakarāhuitanga nōna kia waihanga mete wānanga tahi ki ngā tipua tito waiata, whakairo-pūoro hoki pēneki me Rory Noble, KINGS, The Halluci Nation (Formerly A Tribe Called Red), Whenua Patuwai me Josh Tatofi, mete hoki anō kite tito mete whakatangitangi waiata me The Black Quartet, Sir Derek Lardelli, Kuini Moehau, Troy Kingi, The Witch Dr. ā, tuheni atu. He tauira a Taera mō aua mahi anō rā i whai tohu ai a Rob i mua, hoi, ko whānau hou mai i roto i tōna taera whakatipuā ki te whakairo waiata o naianei!

Whakarapa mai ki te panui a Rob Ruha mō pūrongo ote wā

 

A musical ombre of RnB and Soul Preservation of Scenery sits in the current pocket of popular music, with something to say. Contagious ideas, as catchy as the melodies and hooks, this album aims to inspire and uplift Indigenous truth. Infused with throwback undertones, sing-along tunes teeming with harmony, Rob Ruha's Māori music signature is present in every corner of this record.

In a unique 'inverted' strategy for release, Rob Ruha generously offers his listening audience the entire album from the outset and retrospectively reveals the deeper layers of his songs, videos and online performances, as the music matures with his fans.


‘Taera', the lead single from Preservation of Scenery, is a jam that celebrates Māori swag. Sonically, musically, lyrically, what is Māori Swag? Who really knows... until it hits you! ‘Taera' champions diversity in all its forms the whole world over - everyone has got that one thing that makes them uniquely special.

 

WATCH THE VIDEO FOR ‘TAERA' [HERE]

 

Of the track, Rob says "‘Taera' is fun and light, production is swag and it's all in my native tongue: the nuanced, crack up and warm reo I hear in my neck of the woods. You could say it's a special, mystique part of me and my people that I am whole-heartedly sharing with the world".

As Rob prepared to head into the music studio to record Preservation of Scenery, he felt an element was missing on the album, something that would tie all the core energies and creative intentions together and unmistakably written in his signature sound. So, in 20 minutes while Rob packed his suitcase, ‘Taera' was written.

"I wanted a song that was effortlessly me and inspired others to be effortlessly them" says Rob. "‘Taera' is my reo, my kinda jam, it's half mad and fully fun with an uplifting message of unity".

Preservation Of Scenery Robs latest release since the award winning ‘Mōhau' and is his attempt at freeing the new sounds in his mind to the world. It is a result of an intentional creative pause, wānanga and collaborations with co-writers, producers and artists like Rory Noble, KINGS, The Halluci Nation (Formerly A Tribe Called Red), Whenua Patuwai and Josh Tatofi, while returning to jam again with the likes of with The Black Quartet, Sir Derek Lardelli, Kuini Moehau, Troy Kingi, The Witch Dr. and many more. Preservation of Scenery is a musical testimony to what Rob Ruha is already acclaimed for, just reborn inside of his new and exciting sonic evolution.


Subscribe to Rob Ruha's newsletter for more updates

 

 

 

 

Back to Artist News